TIPS & TRICKS

 

1. Het doel is een herkenbaar gezicht
Het doel van camerabewaking bij overval- en diefstalbestrijding is een duidelijk beeld van het gelaat van de dader te krijgen. Goede camera’s met de juiste lenzen zijn daarom van allergrootst belang om een bruikbaar beeld te verkrijgen van het gezicht van de dader.

2. Zichtbare of onzichtbare opstelling
De camera’s kunnen zichtbaar of onzichtbaar, of in combinatie van die twee worden opgesteld. Zichtbare camera’s werken preventief maar kunnen ook leiden tot ontwijkingsgedrag. Onzichtbaar geplaatste camera’s bieden in het algemeen een grotere kans op bruikbare beelden.

3. Bij de ingang
Camera’s bij de ingang of uitgang leveren de beste kans op een herkenbaar gezicht. Niet alleen voor overvallers, maar ook voor agressieve klanten, winkeldieven en fraudeurs geldt dat zij uiteindelijk via een deuropening naar binnen of naar buiten moeten. Uiteindelijk zullen overvallers zich pas echt vermommen na het betreden van het pand. Bij binnenkomst worden zij duidelijk, en vaak voor hen onopgemerkt, al via de camera’s vastgelegd.

4. De registratieapparatuur
Bij digitale systemen  vindt de beeldopslag plaats op een harde schijf. De voordelen liggen op het vlak van de constante beeldkwaliteit, zoekmogelijkheden, capaciteit, flexibiliteit en bedieningsgemak. Bijkomende voordelen zijn dat dergelijke systemen kunnen worden aangestuurd op grond van beweging in het beeld (motion detection). Bovendien moet bij de investering niet alleen de prijs voor het camerasysteem worden overwogen maar ook de kosten voor service en onderhoud.

5. Op ooghoogte
Plaats de camera zo dat een herkenbaar gezicht wordt verkregen. Dit betekent vaak plaatsing op ooghoogte. Veel overvallers dragen immers hoofddeksels zoals baseball-petten. Vaak worden de camera’s op een makkelijke plaats (plafond) gemonteerd. Zeker bij een korte hoek geeft dit alleen maar een pet of muts als resultaat. Bij een grotere hoek bestaat weer een kans op een te kleine beelduitsnede van het gezicht en daardoor een niet identificeerbaar gezicht. Let ook op de juiste camerahoek in verband met de mogelijke bewegingsonscherpte. Houdt dus ook rekening met de loop van personen. Tip: Breng een merkteken aan (streepje, stukje tape of iets dergelijks) op een deurpost. Laat dit binnen het bereik van de camera vallen. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze de lengte van personen worden gereconstrueerd.

6. Geen tegenlicht
Bij het installeren moet rekening worden gehouden met de lichtsituatie, het tijdstip en de maand. Zorg dat de camera-instelling ook wordt getest op een zonnige dag. Algemeen is bekend dat met tegenlicht een donker beeld wordt verkregen. Er zijn 'intelligente' camera's die een functie voor tegenlichtcorrectie hebben (Back Light Compensation).

7. Geen belemmeringen van het zicht van de camera
Het zicht van de camera kan worden belemmerd door het ophangen van posters, het neerzetten van reclamezuilen, displays etc. Denkbaar is ook dat de lens van de camera zo vuil is geworden dat deze geen scherpe beelden meer kan weergeven. Regelmatig onderhoud is geboden.

8. Dagelijkse controle
Met klem wordt aanbevolen om een eenvoudige testmogelijkheid voor dagelijks gebruik te voorzien. Uiteindelijk kan door schoonmaakwerkzaamheden, reclamemateriaal, vervuiling etc. het zicht van de camera worden belemmerd. Bij schoonmaakwerk-zaamheden kan het voorkomen dat afstoffen leidt tot een andere camerahoek.

9. Eenvoudige bediening
De dagelijkse bediening van de apparatuur moet zodanig zijn dat met een korte handleiding werknemers de apparatuur moeten kunnen bedienen. Uitgebreide manuals zijn in dit verband ongeschikt. Devizio voorziet een praktijkgerichte training.

10. Registratie datum en tijd
Zorg dat de apparatuur datum en tijd van de opname registreert. Dit is van belang in verband met terugzoeken. Niet alleen na een overval maar ook in gevallen dat het vermoeden van verkenning bestaat, is het van belang dat u gericht op datum en tijdstip kunt zoeken. Zorg er voor dat met de dagelijkse controle ook de datum en tijd worden gecontroleerd. Sommige DVR’s werken met een tijdswatermerk.

11. Plaats het registratie-systeem op een veilige plaats
Plaats de DVR bij voorkeur uit het zicht of in een afgesloten kast of afgesloten ruimte. Met andere woorden zorg dat het opnamemateriaal niet door de overvallers kan worden meegenomen of beschadigd.

12. Privacy
Het gebruik van camerasystemen dient te worden omgeven met waarborgen voor de privacy van medewerkers, klanten en andere personen. In de praktijk betekent dit voor winkels en bedrijven die camera's voor beveiligingsdoeleinden gebruiken, dat via een duidelijk zichtbare en permanente mededeling (sticker of duidelijk zichtbare camera) het publiek en de medewerkers op de hoogte worden gesteld van het feit dat camerabewaking wordt toegepast.  Momenteel is de privacycommissie bezig de richtlijnen voor cameratoezicht te verhelderen, zie: http://privacy.fgov.be/

13. Materiaal conserveren
Vastgelegd materiaal dient veilig te worden bewaard (bij voorkeur achter slot en grendel) om de integriteit en exclusiviteit ervan te waarborgen. Gelet op de ernst van het delict en de noodzaak om vastgelegd materiaal terug te kunnen zien, kan een bewaartermijn van een week worden aangehouden. Dit in verband met de mogelijkheid dat een mogelijke overvaller de zaak eerder heeft bezocht om de gang van zaken (maar ook mogelijke buit en de beveiliging) te observeren. Onmiddellijk na een overval of ander incident dienen de opnamen veilig te worden gesteld. Voorkom dat beelden worden gewist.

14. Na de overval
Het digitale beeldmateriaal moet zo spoedig mogelijk aan de politie ter beschikking worden gesteld.